Na stiahnutie

Všeobecné obchodné podmienky pre predaj

Všeobecné obchodné podmienky pre ​nákup

Prevencia závažných priemyselných havárií

Povinnosťou každého prevádzkovateľa podniku zaradeného podľa zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií do kategórie B je informovať verejnosť, ktorá môže byť dotknutá prípadnou závažnou priemyselnou haváriou (ZPH).

Spoločnosť MSM Martin,. s r.o. je certifikovaná podľa noriem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a AQAP 2110. Spoločnosť má zavedený integrovaný manažérsky systém kvality a spĺňa požiadavky zákazníka aj pre automobilový priemysel.

 

 

 

Spoločnosť MSM Martin,. s r.o. prevádzka MSM Ammunition Division ( MSM Nováky ) je certifikovaná podľa noriem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a AQAP 2110.

Spoločnosť MSM Martin,. s r.o. prevádzka MSM Land Systems Division ( MSM Trenčín ) je certifikovaná podľa noriem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a AQAP 2110.

Spoločnosť MSM Martin,. s r.o. prevádzka MSM Airport Solutions Division ( MSM Banská Bystrica ) je certifikovaná podľa noriem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a AQAP 2110. 

Spoločnosť ZVS holding, a. s. v Dubnici nad Váhom má certifikovaný integrovaný manažérsky systém v zmysle ISO 9001, ISO 18001 a ISO 14001.  Realizovaný systém manažérstva kvality je rozšírený i na požiadavky týkajúce sa špeciálnej výroby podľa normy SOŠ AQAP 2110.

Spoločnosť ZVS Impex, a. s. v Dubnici nad Váhom má certifikovaný manažérsky systém v zmysle ISO 9001.  Realizovaný systém manažérstva kvality je rozšírený i na požiadavky týkajúce sa špeciálnej výroby podľa normy SOŠ AQAP 2110.

Spoločnosť Vývoj Martin, a. s. v Martine má certifikovaný manažérsky systém v zmysle ISO 9001. Realizovaný systém manažérstva kvality je rozšírený i na požiadavky týkajúce sa špeciálnej výroby podľa normy SOŠ AQAP 2110.