Príbehy úspešných kolegov

Ing. Jakub Krchňavý 

Nákupca špeciálneho materiálu 

Od roku 2017 pracujem v spoločnosti ZVS holding, a. s., ktorá patrí do skupiny MSM GROUP v Dubnici nad Váhom ako Nákupca špeciálneho materiálu. 

Skupina MSM GROUP sa mi páči najmä pre zameranie spoločností. Ale  spoznal som  výborný kolektív kolegov aj  v rámci spoločnosti,  aj v rámci skupiny, veľa benefitov a výhod, ktoré nám zamestnávateľ poskytuje. Oslovil ma pozitívny rozvoj skupiny v oblasti obranného priemyslu novými vývojovými projektmi a rozširovaním výroby .

Spoločnosť ZVS holding som si vybral na základe toho, že ma zaujal profil a zameranie spoločnosti ,  a zároveň som chcel zostať v trenčianskom regióne, pretože som študoval špeciálnu strojársku techniku na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka v Trenčíne. Zaujíma ma obranný priemysel a preto som chcel pracovať v  ZVS holding. Moje rozhodnutie pracovať v ZVS holding bola najlepšia voľba, čo sa  mi aj potvrdilo.

Od roku 2012 som študoval na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka v Trenčíne odbor „Špeciálna strojárska technika“. Študoval som ešte počas zamestnania v ZVS holdingu, kde som začínal ako nákupca  a približne po roku , keď som skončil tento odbor, dostal som príležitosť pracovať ako nákupca špeciálneho materiálu. Mojou úlohou je čo najlepšie nakúpiť muníciu, výbušniny a zabezpečiť výrobu munície a pyrotechnických komponentov z pohľadu nákupu.   

Štúdium na  univerzite mi určite zvýšilo mieru odborných vedomostí a zručností v oblasti strojárstva  a špeciálnej techniky. Tieto vedomosti dodnes využívam pri výkone svojej práce v spoločnosti ZVS holding. 

Rád by som vyzdvihol projekt, na ktorom som pracoval počas štúdia s názvom „Konštrukčný návrh prieskumného vozidla“, s ktorým som v roku 2016 vyhral 1. miesto v súťaži „Študentská vedecko-odborná činnosť.“ Práca na projekte trvala dva roky a považujem to za spestrenie štúdia a získanie zručností i vedomostí. Za toto úsilie vďačím aj vyučujúcim pri tvorbe 3D projektu. 

 

Ing. Ľuboš Malo 

Technológ

Mojou prvou prácou po skončení štúdia na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka v Trenčíne v odbore Údržba špeciálnej mobilnej techniky bola práca v spoločnosti MSM Martin , s. r .o., prevádzka v Trenčíne. Spoločnosť MSM Martin, s. r. o., je jednou so spoločností skupiny MSM GROUP . Prevádzka v Trenčíne sa zameriava na pozemnú techniku. Pracujem v pozícii technológ už viac ako dva roky. 

Spoločnosť MSM Martin v Trenčíne som si vybral z viacerých dôvodov. Jedným je skutočnosť , že sa mi páčilo odvetvie, v ktorom podniká. Na základe ukončeného štúdia som chcel vyskúšať prácu v odbore, ktorý som vyštudoval a musím povedať, že škola mi síce dala vedomosti, ale najviac som sa naučil prvé mesiace vo firme . Pracoval som na viacerých projektoch či už vojenského alebo civilného zamerania.   

Štúdium odboru Servis a opravy automobilov a vzápätí inžinierske štúdium mi poskytlo náhľad do sveta techniky 

MSM GROUP ako skupina sa mi páči veľkosťou a jej rozrastanie  do rôznych odvetví. Pri spolupráci je skvelé a zaujímavé spoznať nové prevádzky, nových kolegov a, samozrejme, aj nové technológie. Pozitívne vnímam medzinárodnú spoluprácu a projekty v spoločnostiach v skupine MSM GROUP.      

 

Ing. Štefan Timár, PhD.

Vedúci konštrukcie a vývoja 

Skupina MSM GROUP zastrešuje viacero spoločností, ktoré sa zaoberajú problematikou obranného priemyslu. Každá z nich sa zameriava na iný segment trhu. Skupina sa dynamicky rozvíja, rieši rôzne nové projekty a poskytuje šancu aj mladým ľuďom.  Jednou zo spoločností je ZVS holding, v ktorej pracujem od roku 2016 v pozícii vedúci konštrukcie a vývoja. Spoločnosť mi umožnila aplikovať poznatky, ktoré som nadobudol počas štúdia na Trenčianskej  univerzite A. Dubčeka, kde som študoval odbor Konštrukcie špeciálnej techniky. Na univerzite som študoval aj tretí stupeň vysokoškolského vzdelania. Školu poznám nielen z pozície študenta , ale i z pozície vyučujúceho. Študent získa všeobecný prehľad z problematiky strojárstva obohatený o špeciálne predmety, ktoré sa bežne na vysokých školách nevyučujú. 

 

Ing. Dávid Bátora 

Konštruktér      

Spoločnosť MSM Martin v Novákoch som si vybral na základe úzkeho prepojenia firmy a odboru, ktorý som študoval. Okrem zamerania sa mi páči, že vo firme pracujem naozaj v dynamickom kolektíve a mám možnosť tvorivej práce, môžem prinášať nové riešenia. Pracujem ako  konštruktér od roku 2017 a som spokojný.

Študoval som na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka v Trenčíne odbor Špeciálna strojárska technika, kde ma najviac zaujali predmety  Špeciálna technika, Zbraňové systémy a Konštruovanie -- projektovanie zbraní. Už počas štúdia nás oslovovali rôzne firmy. Som presvedčený, že práve štúdium na tejto univerzite mi zabezpečilo súčasnú prácu, kde využívam nadobudnuté odborné vedomosti, zručnosti a návyky. 

V záverečnom ročníku som mal možnosť absolvovať odbornú prax v MSM Martin v Novákoch v pozícii konštruktéra; mojou náplňou práce boli odborné aktivity súvisiace s výskumom, vývojom a výrobným programom zariadení a technológií.           

 

Doc. Ing. Milan Olšovský, PhD.

Vedúci odboru skúšobníctva a chemický technológ

História môjho pracovného života v skupine MSM GROUP sa začala písať  v roku  2014, keď som začal pracovať v spoločnosti MSM Martin prevádzka Nováky ako technológ povrchových úprav. Ďalším míľnikom bol prestup do spoločnosti ZVS holding v Dubnici nad Váhom na pozíciu vedúci odboru skúšobníctva a chemický technológ. Môj súčasný zamestnávateľ prejavil o mňa záujem keď som pracoval už v MSM Martin v Novákoch pretože potrebovali chemika a osobu so skúsenosťou s  manažovaním projektov. Tak som po vzájomnej dohode prestúpil do Dubnice nad Váhom, kde pôsobím aj naďalej.   

Myslím si, že skupina MSM GROUP je veľmi zaujímavá a perspektívna. Za  krátky čas ukázala veľký progres, má zaujímavé portfólio výrobkov a technológií. Z vlastných skúseností viem, že spoločnosti v rámci skupiny zamestnávajú množstvo odborníkov, s ktorými spolupracujem  v MSM Martin v Trenčíne alebo vo Vývoji Martin v Martine.   

Môjmu pracovnému  životu dodalo štúdium na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka v Trenčíne mnoho veľmi dobrých teoretických základov, z ktorých stále čerpám. Na univerzite som študoval v odbore Materiálové inžinierstvo, tretí stupeň v odbore Technológia makromolekulových látok a napokon som získal docentúru v odbore Materiály.  Bol som v pozícii študenta, ale i vyučujúceho. 

Chcel by som povedať,  že chemické odbory, ktoré som študoval, sa na Trenčianskej univerzite už nevyučujú, ale z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že čím užšia je  previazanosť teoretického vyučovania s praxou, tým je to lepšie. Všetky získané praktické skúsenosti sú dobrou devízou do budúcnosti človeka.