Výzva

Výzva na predloženie ponuky:"Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy spoločnosti ZVS IMPEX, akciová spoločnosť - strecha, svetlíky, bleskozvod"

Detaily výzvy

Vysvetlenie zo dňa 23.05.2019

Vysvetlenie zo dňa 28.05.2019

Zápisnica zo dňa 3.06.2019


Dátum zverejnenia: 10.05.2019
Lehota na predkladanie ponúk: 29.05.2019 do 10,00 hod.