Naša spoločnosť Virte, a.s. poskytuje svoje služby od roku 2005, so zameraním na komplexnú problematiku kyberbezpečnosti, ale aj štandardné outsourcingové a produktové ICT služby. Sme súčasťou holdingu MSM GROUP pôsobiaceho v obrannom a civilnom priemysle. Zabezpečujeme komplexné ICT služby pre všetky spoločnosti zbrojárskeho holdingu, aj pre ostatný trh. Riešime operatívny ICT outsourcing, ale aj komplexnú kyberbezpečnosť našich zákazníkov. Spoľahlivosť a dôveryhodnosť je pre nás prioritná, spoločnosť Virte, a.s. je držiteľom previerky NBÚ pre prácu s informáciami na stupeň „TAJNÉ“. Zároveň spĺňa platné previerky Severoatlantickej aliancie NATO a Európskej Únie pre stupeň utajenia „SECRET“.

Disponujeme vlastným dátovým centrom v najmodernejšom technologickom prevedení S2D – virtualizačné Microsoft riešenie so softvérovo definovaným diskovým poľom na hardvérovej platforme Lenovo. Táto technológia nám umožňuje spracovávať a ukladať dáta zákazníkov na vysoko dostupné, zabezpečené a diferencované virtuálne úložné priestory.

Budujeme vlastné SOC (Security Operation Centre), komplexný systém kybernetickej ochrany, ktorý nepretržite monitoruje nielen kompletnú technologickú infraštruktúru našu, ale aj našich zákazníkov. Systém detekuje kybernetické hrozby, riziká zlyhania systémov a aplikácií v reálnom čase, zabezpečuje forenzné dôkazy, vizualizuje incidenty na monitoroch analytikov v centrálnej riadiacej miestnosti, a generuje reporty a notifikácie. Tento systém nám umožňuje predikovať problémy vo Vašich ICT prostriedkoch, systémoch a aplikáciách, operatívne reagovať, a tým šetriť Vaše prostriedky na odstraňovanie následkov incidentov, prípadne výpadkov alebo odstavení produkcie. Taktiež prehľadne a transparentne reportovať stav Vašich ICT svetov.

Využite náš vysoko odborný tím a moderné technológie k dosahovaniu Vašich cieľov.

 

bližšie informácie nájdete na stránke www.virte.sk