MSM Martin, s.r.o. plant Trenčín

Spoločnosť MSM Martin prevádzka Trenčín / MSM Trenčín je nástupníckou spoločnosťou bývalého štátneho podniku VOP Trenčín, š.p. Svoju podnikateľskú históriu začala v roku 2014, keď získala do 20 ročného nájmu objekt bývalého Vojenského opravárenského závodu. História spoločnosti siaha až do roku 1937, kedy došlo k vybudovaniu vojenských automobilových opravovní. Postupom času sa opravárenské a výrobné schopnosti závodu rozširovali .....

Spoločnosť sa v súčasnosti zaoberá opravárenskou ale aj výrobnou činnosťou. V rámci opráv ide hlavne o realizáciu stredných a generálnych opráv pásovej techniky na platformách BVP 1, BVP 2, T 72, T55 a vojenskej kolesovej techniky postavenej na platformách Tatra, Iveco a Aligátor.

V rámci výroby ide o realizáciu projektov v oblasti výroby samohybných húfnic /napr. Dana M1, M2, M3/, modernizácie raketometných systémov GRAD /RM 70 M1, BM 21/, vozidiel Aligator Master II 4x4, výroby kontajnerových riešení pre vojenské účely, a výroba zváraných výrobkov podľa dokumentácie zákazníka.

V roku 2015 vznikla spoločnosť MSM GROUP s.r.o., ktorá zastrešuje niekoľko významných podnikov zaoberajúcich sa činnosťou v rámci obranného priemyslu, medzi ktoré okrem spoločnosti MSM Martin s.r.o., patrí aj spoločnosť ZVS. Vznikom MSM GROUP získala naša spoločnosť nielen silných partnerov, ale aj významné zastrešenie obchodných aktivít.