MSM Banská Bystrica

Vznik v r. 1947, ako i rozvoj Leteckých  opravovní Banská Bystrica, š.p. bol priamo spojený s budovaním vojenského letectva v Československu. Od samého začiatku bol podnik orientovaný na elektrotechnickú výrobu, opravy a servis špeciálnej vojenskej techniky leteckého pozemného zabezpečenia a PVO, riadiacich a dispečerských pracovísk, systémov diaľkového ovládania, meteorologických prostriedkov a krátkodobo aj na výrobu ultraľahkých lietadiel. Podnik bol postupne transformovaný na akciovú spoločnosť v r. 2006, neskôr zlúčený s VOP Trenčín,a.s. v r.2009  a od 1.1.2014  bol začlenený, ako samostatná prevádzka B.Bystrica, do spoločnosti MSM Martin,s.r.o.

Kontakty

Adresa: Sládkovičova 6014/29, 974 05 Banská Bystrica
Telefón: 048/434 54 02