Montservis

Zaoberáme sa:

  • Výrobou cisternových prepravníkov
  • Výrobou oceľových konštrukcií
  • Technológiou stáčania pohonných hmôt

Poskytujeme:

  • Servis cisternových vozidiel
  • Dodávku, montáž a overovanie prietokových meradiel

Kontakt:

Montservis, s.r.o., Kasárenská 8, 911 05 Trenčín, Slovenská republika
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 34630/R, IČO: 36 396 711, IČ DPH: SK2020105538