Information and communication technologies

Comprehensive services in the area of design and implementation of secure integrated environment with the possibility of multimedia communication and efficient processing and sharing of sensitive information between distributed environments with varying degrees of classification.

 

VIRTE je systémový integrátor,ktorý svoj úspech postavil na inovatívnych riešeniach dôkladne zohľadňujúcich jedinečnosť a individuálne požiadavky svojich klientov.

VIRTE otvára nové možnosti komunikácie,zjednodušuje prístup k informáciám, zvyšuje efektivitu a spoľahlivosť procesov.

VIRTE poskytuje komplexné službyv oblasti návrhu a realizácie bezpečných integrovaných prostredí s možnosťou multimediálnej komunikácie a efektívneho spracovávania a zdieľania citlivých informácií medzi distribuovanými prostrediami s rôznym stupňom klasifikácie.

VIRTE využíva virtualizačné technológies cieľom maximalizovať celkovú flexibilitu, efektivitu, hospodárnosť a bezpečnosť svojich riešení.

VIRTE disponuje certifikovanými odborníkmis vysokou kvalifikáciu a dlhoročnými skúsenosťami v oblasti návrhov bezpečných integrovaných prostredí, ich realizácie a odborného poradenstva.

 

Virte dokáže kombináciou najmodernejších technológií
s overeným know how tvoriť unikátne produkty a služby

Implementácia a prevádzka bezpečných integrovaných prostredí pre spracovávanie, uchovávanie a prenos citlivých a utajených informácii. Poskytujeme riešenia a odborné poradenstvo kompletne pokrývajúce oblasť informačnej bezpečnosti – formálna/aplikačná/komunikačná/objektová bezpečnosť.

Implementácia systémov pre elektronické vzdelávanie a tvorbu výukových modulov.

Návrh a realizácia virtualizovaných prostredí – sme pripravení analyzovať vaše potreby a požiadavky a následne navrhnúť, implementovať a podporovať efektívne riešenie vašej serverovej alebo klientskej virtualizácie. Sme partnerom spoločností VMware, Microsoft a Citrix. Náš profesionálny a certifikovaný tím má skúsenosti s implementáciou a podporou veľkých inštalácii serverovej virtualizácie. Takisto v oblasti klientskej virtualizácie máme bohaté skúsenosti, nielen v oblasti kancelárskych aplikácii ale aj multimediálnych potrieb ako VoIP, video konferencie a podobne.

Implementácia a prevádzka dokument manažment systémov, webových portálov, poštových systémov, systémových domén a systémovú integrácia s využitím produktov spoločnosti Microsoft – sme pripravení splniť požiadavky nášho zákazníka o čom hovorí aj ocenenie Virte v partnerskom programe spoločnosti Microsoftkde sme dosiahli na SILVER úrovninasledovné kompetencie:

  • Desktop, Identity and Security
  • Midmarket Solution Provider
  • Server Platform.

Vďaka tomuto partnerstvu má Virte prístup k exkluzívnym nástrojom, službám a informáciám spoločnosti Microsoft., čo zaručuje skutočnú kvalitu služieb pre našich klientov.