HYDRA 100

Účelom zariadenia HYDRA 100 je delaborácia alebo revízia pevnej aj oddelenej delostreleckej munície.

Umožňuje demontáž iniciátorov a bezpečné oddelenie strely od obalenej hnacej náplne pevnej munície s maximálnou ťažnou silou 50 kN. Parametre procesu sú definované na základe príslušného kalibru a typu strely. Jednotku je možné nastaviť na iný kaliber zmenou upínacích čeľustí na fixáciu obidvoch krytov hnacej náplne a plášťa a výmenou typovo špecifických nástrojov na demontáž zápalníc. Za účelom zmeny kalibru streliva s osobitným nabíjaním sa hlava sťahováka nahradí svorkou s čeľusťami špecifickými pre dimatere nábojnice.