ZDROJE ENERGIE

  • Určené na napájanie rôznych druhov vojenských bremien, ako napríklad: Komunikačné, riadiace a kontrolné systémy, ktoré si vyžadujú ochranu EMI. Poľné nemocnice, poľné tábory, ubytovacie a sanitárne zariadenia atď. Generátory môžu byť inštalované v ISO kontajneroch, prívesoch alebo na vlastných baldachýnoch. Výstupný výkon podľa požiadavky zákazníka. Vyvinutý na zabezpečenie samostatného napájania pri nasadení v poľných podmienkach, počas prepravy a státia.

  • Nezávislá elektráreň integrovaná do kontajnera ISO 1C využívajúca slnečnú a veternú energiu. Ideálne pre nasadenie na vzdialených miestach bez elektrickej siete. Systém je schopný permanentného napájania.