ZDRAVOTNÉ KONTAJNERY

  • JEDNOTKA INTENZÍVNEJ STAROSTLIVOSTI je sada dvoch trojstenných kontajnerov ISO 1C, ktoré sú upravené na lekárske účely. Spojením týchto dvoch kontajnerov ISO 1C vznikla INTENZÍVNA STAROSTLIVOSŤ s podlahovou plochou 25,5 m2 a so 4 posteľami. Kontajner s tromi stenami je kontajner bez jednej bočnej steny, ktorý je počas prepravy nahradený odnímateľným sendvičovým panelom. Súčasťou kontajnerov je aj príslušenstvo na pripojenie oboch nádob. Kontajnery sú vybavené elektrickým vedením, rozvodmi vody, odtokom odpadovej vody, osvetlením, kúrením a klimatizáciou.

  • STOMATOLÓGIA sa vloží do (štvrťroka) ISO 1C KONTAJNERA, ktorý bol upravený na lekárske účely. Kontajner je vybavený elektrickými rozvodmi, rozvodmi vody, odtokom odpadovej vody, osvetlením, kúrením a klimatizáciou.

  • Sanitka ORL (ušné, nosné a krčné) je umiestnená do (Štvrťročného) KONTAJNERA ISO 1C, ktorý je upravený na lekárske účely. Ambulancia ORL je určená na výkon vyšetrenia pacienta s problémami s ušami, nosom a hrdlom. Kontajner je vybavený elektrickými rozvodmi, rozvodmi vody, odtokom odpadovej vody, osvetlením, kúrením a klimatizáciou.

  • BIOCHEMICKÁ A HEMATOLOGICKÁ LABORATÓRIA je umiestnená do (Štvrťročného) KONTAJNERA ISO 1C. Kontajner je vybavený elektrickými rozvodmi, rozvodmi vody, odtokom odpadovej vody, osvetlením, kúrením a klimatizáciou.

  • DVA UNIVERZÁLNE ZDRAVOTNÉ KONTAJNERY ISO 1C sú plne vhodné pre ozbrojené sily Českej republiky (AFCR) na poskytovanie základnej lekárskej starostlivosti v teréne (napríklad v rámci MTA, mierových misií, operácií pri prírodných katastrofách atď.).

  • X-RAY Miesnosť je umiestnený do (Štvrťroka) KONTAJNERA ISO 1C, ktorý je upravený na lekárske účely. Izba X-RAY je vybavená príslušenstvom na ochranu pred žiarením. Vybavenie kontajnera poskytuje personálu v kontajneri a okolo neho primeranú ochranu pred žiarením. Kontajner je vybavený elektrickými rozvodmi, rozvodmi vody, odtokom odpadovej vody, osvetlením, kúrením a klimatizáciou.

  • Operačná sála je sada dvoch trojstenných kontajnerov upravených na lekárske účely. Tieto 2 kontajnery vytvárajú prevádzkovú halu s podlahovou plochou 25,5 m2.

  • Lekárenský kontajner je umiestnený do (štvrťročného) KONTAJNERA ISO 1C, ktorý bol upravený na lekárske účely. Kontajner je vybavený elektrickými rozvodmi, rozvodmi vody, odtokom odpadovej vody, osvetlením, kúrením a klimatizáciou.

  • STERILIZAČNÁ IZBA je umiestnená do (štvrtinového) KONTAJNERA ISO 1C, ktorý bol upravený na lekárske účely. Kontajner je vybavený elektrickými rozvodmi, rozvodmi vody, odtokom odpadovej vody, osvetlením, kúrením a klimatizáciou.