ŠTANDARDNÉ KONTAJNERY

  • Riešenie pre rýchle nasadenie mobilných kontrolných bodov pre: colnú správu a ochranu hraníc, kritickú infraštruktúru, obranu, presadzovanie práva, zabezpečenie udalostí. 20 stopový kontajner integruje röntgenový skríningový systém batožiny Rapiscan s detektorom kovov Metor

  • Kontajner a jeho zariadenie je určené na oddeľovanie ropných zložiek od vody, ich zhromažďovanie a čistenie vody tak, aby mohla byť vypúšťaná späť do životného prostredia bez rizika následnej kontaminácie. Mobilná jednotka určená na poskytovanie služieb zariadenia pre záchranné tímy a hasičov v oblastiach vzdialeného nasadenia a v zónach katastrof. Navrhnuté a vybavené tak, aby vyhovovali požiadavkám na prežitie 50 osôb po dobu 50 dní.

  • Kontajnery / MSM Banska Bystrica