MOBILNÉ LETISKO

Komplexný systém s vlastnosťami rýchlej a flexibilnej montáže a demontáže, s možnosťou cestnej alebo leteckej prepravy.

Riešenie pozostáva z nasledujúcich modulov:

  • Mobilná veža na riadenie letovej prevádzky 
  • Mobilný heliport 
  • Vzletová a pristávacia dráha 
  • Komunikačný, navigačný a informačný systém 
  • Kancelárske, oddychové, sociálne a ubytovacie zariadenie 
  • Systém objektovej a fyzickej bezpečnosti