Slávnostné otvorenie nového strediska na prevádzke v Novákoch

V minulom čísle sme Vám predstavili projekt FORMY v rámci ktorého prebiehala v Novákoch rekonštrukcia budovy Mechanických dielní v súvislosti s očakávaným príchodom 6tich nových výrobných zariadení.

V rámci rekonštrukčných prác bola v priestoroch výrobnej haly osadená nová podlaha z drátkobetónu, vonkajšie aj vnútorné steny boli vysprávkované a osadené plastovými oknami, vchod osadený rolovacou bránou, oceľové konštrukcie sa dočkali nových náterov. Pochvala za kvalitnú prácu patrí okrem dodávateľov stavebných úprav (spol. Odes s.r.o. a Grebs s.r.o.) aj kolektívu zamestnancov prevádzky Nováky ktorí si dokázali svojpomocne zastrešiť naprojektovanie aj inštaláciu rozvodov elektriny a vzduchu.

Dnes sú už priestory kompletne zrekonštruované, zariadenia osadené a oživené, operátori zaškolení, stredisko prevádzkyschopné a realizujú sa prvé zákazky.

Nové zariadenia sú primárne využívané na opravu a úpravy foriem pre vstrekolisy našich zákazníkov z automotive, výrobu jednoúčelových zariadení pre vypeňovanie káblových prechodiek a malosériovú výrobu dielov podľa dodanej 2D/3D technickej dokumentácie a samozrejme taktiež na uspokojovanie dopytov zo strany interných zákazníkov.

V Novákoch máme teda ponovom aj:

  • 4 osé CNC obrábacie centrum QUASER MV214P
  • EDM rezačku FANUC ROBOCUT C600iA
  • EDM dierovací modul PENTRON P
  • EDM hĺbičku EXERON EDM 313
  • Laserový navarovací systém MEPAC ACP C150M
  • Laserové popisovacie zariadenie AUTOMATOR FYBRA 22W

Hala bola taktiež dovybavená novým dvojnosníkovým mostovým žeriavom s dvoma nezávisle ovládanými kladkostrojmi s mikroposuvom pre všetky osi.

Spolu s novými zariadeniami stredisko rozšírilo svoje rady aj o troch nových zamestnancov s bohatými skúsenosťami s CNC obrábaním a prácou na formách.

Prevádzka Nováky má okrem výrobných aj vlastné vývojové kapacity so skúsenosťami v oblasti navrhovania a konštrukcie foriem, nástrojov, prípravkov a jednoúčelových strojov a zariadení ako aj navrhovanie postupov na úpravy a opravy foriem podľa požiadaviek zákazníka.

Posledný februárový deň prebehlo v Novákoch slávnostné otvorenie, na ktoré boli okrem manažmentu spoločnosti pozvaní aj zástupcovia zákazníkov, dodávateľov ako aj primátor mesta Nováky RNDr. Daniel Daniš. Po krátkom príhovore sa všetci zúčastnení presunuli k vstupnej bráne, kde v rámci symbolického ceremoniálu majiteľ spoločnosti, Ing. Mariána Gogu PhD, osobne prestrihol pásku.

Nasledujúci deň, t.j. 1.3.2017 bola spustená prevádzka v plnom rozsahu. V súčasnosti prevádzka pracuje na jednu zmenu, avšak do budúcna sa ráta s rozšírením na dvoj až trojzmennú prevádzku.

Späť na zoznam aktualít