Prevádzka MSM Martin v Trenčíne oslávila 100.výročie

V stredu 20. júna sa areál MSM Trenčín zaplnil pri príležitosti osláv stého výročia. V roku 1918 svoje brány po prvýkrát otvoril Automobilový opravárenský závod, a napriek viacerým zmenám fabrika funguje úspešne až dodnes v rámci holdingu MSM GROUP. Preto sme radi, že sme tento míľnik oslávili spolu s našimi súčasnými aj bývalými zamestnancami.

 

Osláv sa zúčastnil aj spolumajiteľ MSM GROUP Marián Goga. “Sto rokov je obdivuhodný vek pre spoločnosť, veľa takých na Slovensku nemáme. Som rád, že už od roku 2013 budujeme spolu s našimi zamestnancami medzinárodne úspešnú značku. Trenčín je dôležitým článkom holdingu MSM GROUP a nás teší, že máme možnosť zamestnávať toľko šikovných ľudí v regióne. O kvalite našich výrobkov svedčí veľký dopyt najmä zo zahraničia , a to je výsledok nielen našich skúsených obchodníkov, ale najmä všetkých ľudí, ktorí v našich podnikoch odvádzajú naozaj skvelú prácu, povedal pre MSM Magazín.

 

Pri príležitosti tohto dôležitého míľnika sme sa rozhodli odovzdať našim zamestnancom, bývalým aj súčasným, ceny za ich dlhoročný pracovný prínos. Ocenení boli:

Jozef Pipita, Jozef Trúnek, Anna Bulejková, Milan Bohiňák, Peter Šatura, Ján Mitana, Alojz Navrátil.

 

“Šikovní ľudia sú základom každej dobrej spoločnosti, preto aj my v MSM GROUP vďačíme za všetky naše úspechy hlavne vám - našim zamestnancom!“

 

Podujatie otvoril primátor Trenčína Richard Rybníček. Ten vo svojom príhovore poďakoval MSM GROUP za našu investíciu, ktorá mestu pomáha udržať stabilnú zamestnanosť. Publiku sa prihovorili aj Michal Baláž, výkonný riaditeľ spoločnosti MSM Land Systems Division, ktorý prízvukoval minulé úspechy a načrtol i plány do budúcnosti. “V roku 2013 bolo našim cieľom postaviť podnik na nohy a pokračovať v tradícií predchádzajúcich generácií, udržať opravárenské schopnosti v oblasti pásovej a kolesovej techniky či opráv BVP alebo tankových motorov. No nielen to, naše ciele vždy boli a budú oveľa ambicióznejšie. V ďalšej etape plánujeme priniesť výrobné programy nových vozidiel nielen čo sa týka licenčnej výroby, no taktiež vlastné vývojové programy.

 

Výkonný riaditeľ TATRA SK Robert Gašparík spomenul dôležitosť trenčianskej prevádzky pri oprave vozidiel značky TATRA, ktoré sú hrdým dedičstvom Československa. “Historicky, a aj dnes, Tatry opravujeme práve tu v Trenčíne. Pod hlavičkou CZECHOSLAVK GROUP spájame tradíciu a všetko to dobré, čím sme sa v Československu vždy vedeli pochváliť - múdrymi ľuďmi, pracovitosťou a odbornosťou.

 

Sme radi, že sa zamestnancom prihovoril aj bývalý generálny riaditeľ prevádzky Stanislav Konček, ktorý v Trenčíne pracoval viac ako štyridsať rokov. Prítomným vo svojom príhovore zhrnul nielen bohatú históriu, všetky dôležité úspechy i ťažšie obdobia, no prízvukoval aj ľudský rozmer fabriky. Trenčiansky podnik sa vždy snažil byť lojálnym voči lokálnej komunite v rôznych formách a podobách. Vybudoval dlhoročné tradície športových a kultúrnych podujatí či rôznych iných akcií pre deti, pretože mu na rozvoji mesta a okolia záležalo. V tomto duchu sa riadi aj pod záštitou MSM GROUP.

 

 

Program osláv bol bohatý nielen hromadou dobrého jedla, no taktiež vystúpeniami. Predstavil sa folklórny súbor Liptov z Ružomberka i skupina Gladiátor. Celým podujatím nás sprevádzal moderátor Ondrej Kandráč, ktorý spolu s jeho hudobnou skupinou Kandráčovci kultúrny program aj uzavrel. Oslavy zakončili veľkolepým ohňostrojom.

 

Sme veľmi radi, že sme mohli toto výročie osláviť spolu s našimi zamestnancami. Veríme, že máme pred sebou veľa ďalších úspešných desaťročí.

Späť na zoznam aktualít