Poďakovanie od detí

V dňoch 8. - 22. augusta sa zamestnanci MSM GROUP zapojili do "Zbierky školských pomôcok" na pomoc deťom zo sociálne slabších rodín, krízových centier a detských domovov. Naozaj je vidieť, že im osud týchto detí nie je ľahostajný.

Zamestnanci MSM GROUP darovali:

11 školských tašiek, 6 ruksakov, 11 peračníkov, viac ako 700 zošitov, množstvo temperových farieb, vodových farieb, pasteliek, fixiek, pier, strúhadiel, pravítok, kružidiel a iných pomôcok. 

Všetkým zúčastneným deti posielajú poďakovanie.

Späť na zoznam aktualít