Kontrolór kvality

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Ak máš zmysel pre detail, tak potom určite čítaj ďalej. Hľadáme Kontrolóra kvality, ktorý bude zabezpečovať, aby naše výrobky boli po kvalitatívnej stránke perfektné. Čo tento človek na tejto pozícii u nás vykonáva?

 • Spolupracuje pri plánovaní zdrojov na kvalitu a po posúdení spoluzodpovedá za jeho plnenie (vytváranie plánov kvality);
 • Spolupracuje pri zisťovaní príčin interných nezhôd, reklamácií a zistených z interných a externých auditov;
 • Zabezpečuje výkon vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly výrobkov v predpísanom rozsahu tak, aby bola zabezpečovaná kvality výrobkov;
 • Včas odhaľuje výskyt nezhodných výrobkov, zúčastňuje sa pri posudzovaní príčin vzniku nezhodných výrobkov;
 • Pripravuje podklady pre reklamačné konanie s dodávateľmi za účelom potvrdenia závad zistených pri vstupnej kontrole;
 • Informuje o porušení technologickej disciplíny;
 • Spracováva podkladové materiály pre meranie a skúšky vykonávané v iných organizáciách;
 • Vystavuje osvedčenia o akosti a kompletnosti výrobkov.

Zamestnanecké výhody, benefity

 • Možnosť odborného rastu,
 • flexibilný pracovný čas,
 • Edenred karta,
 • Multisport karta,
 • fyzioterapeut na pracovisku,
 • kurzy anglického jazyka,
 • príspevok na dopravu,
 • odporučateľský náborový príspevok,
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie,
 • vlastná jedáleň,
 • aktívny život s kolegami (firemné akcie, teambuildings, športový deň, vianočný večierok, voľné vstupy na kultúrne a športové podujatia),
 • sponzoring zamestnancov podporujeme zamestnancov v ich mimopracovných činnostiach, kde primárne podporuje projekty, v ktorých sú priamo naši zamestnanci aktívne zapojení a podieľajú sa na realizácií (športové kluby, kultúrne celky atď.)

Informácie o výberovom konaní

Oslovení budú len tí uchádzači, ktorí najlepšie spĺňajú kritéria na danej obsadzovanej pozícii