Správa VOP Nováky, VOP Trenčín

Nárast zamestnanosti, tržieb či export produktov a služieb na nové trhy. Aj to sú konkrétne výsledky spoločnosti MSM Martin s. r. o vo VOP Nováky a vo VOP Trenčín. Spoločnosť MSM Martin s. r. o si prenajala tieto vojenské podniky pred dvoma rokmi v Novákoch a pred rokom v Trenčíne. „Prenájom týchto spoločností sa nám ukázalo, že sme urobili správny krok. Môžeme hovoriť o konkrétnych výsledkoch. Tržby vzrástli o viac ako 350 % s rokom 2012 vo VOP Nováky, došlo k stabilizácii a v roku 2014 narástli mzdy zamestnancom v priemere o 7,5% – 9 % u robotníckych profesií,“ uviedol riaditeľ spoločnosti MSM Martin, Marián Goga.

Rok 2014 bol pre spoločnosť MSM Martin v prevádzkach Trenčín a Banskej Bystrici rokom stabilizácie v oblasti personálu a zákazkového krytia. Spoločnosť sa musela popasovať s problémami ako napr. nedôvera služieb a produktov u zákazníka, investície do infraštruktúry a strojného parku boli zanedbateľné a vyše 98 % závislosť na zákazkách z MO SR.

Spoločnosti MSM Martin sa podarilo obnoviť výrobnú schopnosť, stabilizovať odborný personál, zabezpečiť pokles závislosti na zákazkách rezortu obrany a rozšíriť pokrytie obchodného trhu. „Od polovice roka 2014 sme vo VOP Trenčín navýšili počet pracovných miest o 204. Kým v januári 2014 sme zamestnávali 346 ľudí dnes to je približne 550 zamestnancov. V prevádzke Trenčín plánujeme vybudovať nové vývojové pracovisko, realizovať kľúčové modernizačné projekty a zapojiť sa do spoločných medzinárodných projektov,“ povedal Marián Goga.

Spoločnosť MSM Martin si plní svoje povinnosti v súlade so zmluvami o nájme v plnom rozsahu. Dôraz kladie na zachovanie zamestnanosti nielen v Trenčianskom, ale aj Banskobystrickom kraji. Spoločnosť MSM Martin nadviazala na bohaté skúsenosti pôvodných vojenských opravárenských podnikov v Trenčíne a v Banskej bystrici. Svoje aktivity spoločnosť zamerala na rozšírenie aktivít v oblasti komplexnej starostlivosti o pásovú, kolesovú, ženijnú techniku, zbrane, zbraňové systémy, servisné a generálne opravy špeciálnej techniky leteckej prevádzkovej služby, vrátane strojárskej výroby.