VÝZVA!

VIETE O NIEKOM, KTO NAŠU POMOC POTREBUJE ALEBO SI JU ZASLÚŽI?

Chceme pomáhať a k tomu potrebujeme tvoj návrh. Komu máme pomôcť?

Poznáš niekoho komu chceš poďakovať? Koho chceš obdarovať pre výnimočný skutok?
Poznáš niekoho kto si zaslúži byť obdarovaný?
Poznáš niekoho kto si zaslúži úctu?
Poznáš niekoho v núdzi?
Si členom dobrovoľného hasičské zboru?
Si členom neziskovej organizácií a zišla by sa vám pomoc?

Ako postupovať?

Napíš komu chceš pomôcť, koho chceš obdariť, kto potrebuje pomoc, aký projekt máme podporiť. Svoju žiadosť pošli:
Poštou: na adresu: MSM, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom s heslom: MSM pre ľudí, neotvárať.
Elektronicky: vyplň kontaktný formulár
Osobne: na personálnom oddelení v spoločnostiach MSM
Všetky žiadosti sa následne zhromaždia u predsedu MSM pre ľudí, o.z.

Žiadosť musí obsahovať tieto podstatné náležitosti:

Informácie o žiadateľovi (kontaktné údaje v prípade doplňujúcich otázok)
Informácie o projekte, akcii, konkrétnej pomoci
Účel využitia
Špecifikovať spôsob pomoci: finančná pomoc (výška), nefinančná pomoc (dar, sponzoring), odborná pomoc (poradenstvo)
Dôvod prečo práve tento projekt / prečo práve tento človek?
Súhlas so spracovaním osobných údajov

Vyhodnotenie žiadostí

Kvartálne bude zasadať komisia zložená zo zástupcov vedenia MSM holding a vyhodnotí vaše žiadosti.
Komisia rozhodne, ktorý návrh podporíme. Následne budú všetci žiadatelia informovaní o výsledku ich žiadosti, ich
podnetu. Urgentné žiadosti na podporu konkrétnej akcie sa budú riešiť operatívne.
Úspešní žiadatelia budú následne oslovení za účelom možnosti pomoci, realizácií projektu a propagácie.
Finančne nepreplácame už uskutočnené akcie.