Vyhodnotenie žiadostí - 3.KVARTÁL

O finančný príspevok nás požiadal náš zamestnanec Igor Tomášik z MSM Martin,s.r.o. - prevádzka Nováky.
Sálový minifutbal mal vždy vo firme dlhoročnú tradíciu. Pravidelné tréningy v telocvični, sebazaprenie ale aj dobrá nálada nás vždy hnali vpred. Naše mužstvo sa vždy snažilo vzorne reprezentovať podnik na športových hrách, ktoré sa konali po celom Slovensku, napr. v Moldave, Trenčíne, .... Naša snaha a súťaživosť boli viackrát ocenené. Stará partia sa rozrástla o nových členov z radov mladých ale aj bývalých zamestnancov. Našou súčasťou sa stali aj ľudia pracujúci mimo MSM a spoločne sa nám tak podarilo obnoviť minifutbalovú tradíciu. Priestory pre pravidelné tréningy nám poskytlo CVČ Prievidza, kde môžeme spoločne trénovať a tráviť voľný čas. Minifutbalové tréningy nám prinášajú nielen radosť, ale aj možnosť bližšie sa spoznať, budovať lepšie vzťahy a tak zlepšovať aj pracovnú atmosféru.

Finančnú pomoc od MSM pre ľudí použijeme na úhradu prenájmu telocvične v CVČ Prievidza.

Poznáte niekoho komu chcete poďakovať? Koho chcete obdarovať pre výnimočný skutok? Poznáte niekoho kto si zaslúži byť obdarovaný? Poznáte niekoho kto si zaslúži úctu? Poznáte niekoho v núdzi? Ste členom dobrovoľného hasičské zboru? Ste členom neziskovej organizácií a zišla by sa vám pomoc? Napíšte nám. Viac informácií o podávaní žiadostí nájdete na stránke: https://www.msm.sk/msm-pre-ludi/

Veľmi si vážime všetkých, ktorí požiadali o pomoc občianske združenie MSM pre ľudí a ďakujeme za prejavenú dôveru, ktorú nám zaslaním žiadosti prejavili. Ďakujeme personálnym oddeleniam v jednotlivých spoločnostiach, ktoré poskytujú informácie svojim zamestnancom. Už teraz zhromažďujeme žiadosti za štvrtý kvartál 2019. Žiadosti môžete posielať do 20.11.2019. Vyhodnotenie týchto žiadostí prebehne na členskej schôdzi združenia, ktorá sa bude konať začiatkom decembra.