Vyhodnotenie žiadostí - 3.KVARTÁL

O sponzorský dar nás požiadal FK Iskra Nováky. Do súťažného ročníka 2019 - 2020 prihlásili 2 družstvá prípraviek.

V staršej prípravke U 11 odohrali súťaž 14 chlapci a dievčatá so striedavými úspechmi a v tabuľke svojej skupiny obsadili 3 miesto.
V mladšej prípravke U 9 sa prejavil slabší populačný ročník a súťaž odohrali 11 chlapci a dievčatá. V redukovanej tabuľke obsadili 5 miesto. Mladší žiaci U 13 v III. lige sk. SZ po polovici súťaže viedli tabuľku. Hrali moderný aktívny futbal a v jesennej časti súťaže stratili len 1 bod.
Pomerne široký káder kvalitných hráčov takmer v každom stretnutí vypomáhal starším žiakom o vekovú kategóriu vyššie - U 15. Za úspešné pokladáme aj účinkovanie starších žiakov U 15 v III. lige. Ich výkony v jesennej časti ovplyvnil pomerne skorý začiatok súťaže, choroby a zranenia, ale predovšetkým presun najkvalitnejších chlapcov v žiackom veku o vekovú kategóriu vyššie - do dorastu, ale aj prestupy niektorých do mužstiev I. dorasteneckej ligy.

Radosť nám robili aj dorastenci - U 19 aj napriek odchodu 2 hráčov do I. dorasteneckej ligy a spomínaná výpomoc chlapcov z kategórie U 15. Dorastenci v súťažnom ročníku 2019 - 2020 postúpili z V. ligy do IV. ligy. Po počiatočnom nováčikovskom oboznamovaní sa so súťažou, odohrali celý rad veľmi kvalitných stretnutí s mužstvami, ktoré v IV. lige pôsobia niekoľko sezón. V tabuľke po jesennej časti súťaže sú na peknom 4. mieste. Za dosiahnutými výsledkami je kvalitná systematická práca trénerov a funkcionárov klubu, ktorá sa nezaobíde bez finančnej podpory sponzorov.

Sme hrdí nato, že sme sa mohli podieľať na úspechoch tohoto futbalového klubu, ktorý venuje svoj čas a úsilie mladým talentom.