Vyhodnotenie žiadostí - 3.KVARTÁL

O Gabkovom príbehu sme sa dozvedeli od našej zamestnankyne, ktorá nás oslovila v minuloročnej akcii STROMČEK
VIANOČNÝCH PRIANÍ.


Gabkov príchod na svet bol veľmi ťažký. Táto skutočnosť mala pre neho vážne následky, s ktorými bude bojovať celý život. Gabko má ťažkou hypoxiou vážne poškodený mozog. Dôsledkom je ťažké kombinované postihnutie, Gabko nesedí, nechodí, takmer nereaguje na zvukové ani zrakové podnety.

Pre Gabka a jeho fyzický vývoj je životne dôležité správne a pravidelne cvičiť a rehabilitovať. Rodičia 3-ročného Gabka denno-denne pracujú na tom, aby mal život čo najkvalitnejší. V snahe čo najviac rozvíjať jeho psycho-motorický vývoj navštevujú každodenne rehabilitácie, cvičenia a terapie. Takmer žiadna z týchto aktivít nie je preplácaná poisťovňou a preto sa rodina obrátila na MSM pre ľudí, o.z. Príspevok od MSM pre ľudí použije rodina na hradenie fyzioterapie v ADORA – REKREAČNO – RELEXAČNOM CENTRE, ktorú Gabko absolvuje 10 dní z každého mesiaca počas celého roka.