Vyhodnotenie žiadostí - 3.KVARTÁL

O finančný príspevok nás požiadala zamestnankyňa ZVS holding, a.s., ktorá je už 15 rokov členkou folklórneho súboru Strážov. Ide o skupinu 30-tich mladých ľudí, ktorí majú hlboko v srdci zakorenenú lásku k spevu, tancu a tradíciám.
Svoj program mali možnosť predstaviť na rôznych spoločenských podujatiach, súťažiach i festivaloch. Zúčastnili sa napríklad Svetového Matičného festivalu mládeže v Martine, Medzinárodného folklórneho festivalu v Dubnici nad Váhom, Východoslovenského festivalu v Gelnici, Celoslovenského festivalu v Púchove a iných.
V rámci udržania tradícii a priateľských vzťahov dostali pozvánku zo "Spolku Francúzsko-Slovenského Priateľstva", aby svojím programom prispeli k spestreniu akcie "SLOVENSKÉ HODY V PARÍŽI".
Nakoľko si tento folklórny súbor zarába sám na seba, nemá dostatok prostriedkov na cestu do Paríža, príspevok od MSM pre ľudí, o.z. použil práve na to, aby mohol reprezentovať našu krajinu na spomínanej akcii.

Sme hrdí, že aj vďaka našej pomoci môže folklórny súbor Strážov reprezentovať našu krajinu v zahraničí a
šíriť tak aj dobré meno našej spoločnosti na kultúrnych podujatiach, ktorých sa zúčastňuje.

POĎAKOVANIE FOLKLÓRNEHO SÚBORU

Domov je domov. Nie nadarmo sa často vravia tieto slová. Aj keď sa človek odsťahuje do zahraničia, domovom mu vždy bude jeho rodná vlasť. S tým súhlasí i mnoho Slovákov žijúcich vo Francúzsku. Kus domova si v predposledný novembrový víkend nechali sprostredkovať Folklórnym súborom Strážov z Ilavy, ktorý prijal pozvanie Spolku slovensko-francúzskeho priateľstva v Paríži. Každoročne tento spolok organizuje stretnutie Slovákov nielen z hlavného mesta, ale aj blízkeho i vzdialeného okolia. Už 70. v poradí sa uskutočnilo 23.11.2019.

FS Strážov spríjemnil a spestril toto podujatie tanečnými i hudobnými vstupmi, intenzívne sa však podieľal aj na príprave a organizácií celého dňa. Za svoju ochotu, srdečnosť i všetko ostatné si odniesol mnoho pozitívnych reakcií a usmiatych tvárí hostí aj organizátorov.

Súbor do Francúzska vycestoval vo štvrtok, v piatok si folkloristi prezreli viaceré dominanty Paríža a to isté mali na programe i v nedeľu. Odniesli si množstvo nezabudnuteľných zážitkov, za čo ďakujú všetkým, ktorý to akýmkoľvek spôsobom umožnili.

Veľké ďakujeme preto patrí aj občianskemu združeniu MSM pre ľudí, ktoré tiež prispelo k tomu, aby sa táto cesta mohla uskutočniť.