Vyhodnotenie žiadostí - 2.KVARTÁL

Reálne príbehy neobyčajných ľudí. Príbehy, osudy, vzťahy – nie je nám to ľahostajné.
Radi by sme Vás touto cestou informovali o príbehoch, ktoré sme podporili v druhom kvartáli 2019:

Medzi nimi bol aj projekt na pomoc rodine Pagáčovej z Dolnej Súče a im dvom synom. Obaja synovia p. Kataríny majú vážne zdravotné problémy, pri ktorých musia pravidelne rehabilitovať, navštevovať logopéda a špeciálneho pedagóga. Chlapcom tiež veľmi pomáha hipoterapia, ktorú absolvujú jedenkrát v týždni. Rodičia sú vďační za každú pomoc, ktorá pomáha Matúškovi a Tomáškovi na sebe pracovať ešte viac a zaradiť sa tak čo najviac do bežného života. Nami poskytnuté prostriedky chcú použiť na delfínoterapiu, ktorú budú chlapci absolvovať na Ukrajine.

Druhý projekt bol zameraný na pomoc pánovi Vladimírovi Porubskému z Lednických Rovni, ktorý v roku 2010 prekonal ťažký úraz hlavy. Absolvoval dve komplikované operácie hlavy, po ktorých bol mesiac v umelom spánku. Po prepustení z nemocnice sa o pána Vladimíra starali rodičia. Z pohľadu lekárov bol jeho stav kritický, pričom hrozilo, že zostane dokonca života pripútaný na vozík a odkázaný na pomoc druhých ľudí. Za pomoci fyzioterapie , rehabilitácie a neskutočného vnútorného odhodlania sa mu podarilo urobiť prvé kroky. Každým ďalším rehabilitačným pobytom sa mu stav zlepšuje. Prostriedky, ktoré naše združenie poskytlo pánovi Vladimírovi, používa na špeciálnu rehabilitáciu v Šali. Obidva príbehy sú príkladom toho, že sa človek nikdy nesmie vzdať, musí neustále napredovať a usilovným cvičením sa dajú robiť malé krôčiky k zlepšeniu. Pani Katarína sa o združení MSM pre ľudí dozvedela od našej zamestnankyne, pán Vladimír nás oslovil prostredníctvom internetu.

Poznáte niekoho komu chcete poďakovať? Koho chcete obdarovať pre výnimočný skutok? Poznáte niekoho kto si zaslúži byť obdarovaný? Poznáte niekoho kto si zaslúži úctu? Poznáte niekoho v núdzi? Ste členom dobrovoľného hasičské zboru? Ste členom neziskovej organizácií a zišla by sa vám pomoc? Napíšte nám. Viac informácií o podávaní žiadostí nájdete na stránke:
https://www.msm.sk/msm-pre-ludi/

Veľmi si vážime všetkých, ktorí požiadali o pomoc občianske združenie MSM pre ľudí a ďakujeme za prejavenú dôveru, ktorú nám zaslaním žiadosti prejavili. Ďakujeme personálnym oddeleniam v jednotlivých spoločnostiach, ktoré poskytujú informácie svojim zamestnancom. V júli sme vyhodnotili prijaté žiadosti k druhému kvartálu 2019. Už teraz zhromažďujeme žiadosti za tretí kvartál 2019. Žiadosti môžete posielať do 30.9.2019.