Vyhodnotenie žiadostí - 2.KVARTÁL

O finančný príspevok nás požiadal aj člen juniorskej reprezentácie SR v bezmotorovom lietaní Samuel Posluch. Na prelome júla a augusta sa zúčastnil Majstrovstiev sveta v Maďarskom Szegede, kde obsadil krásne 22 miesto. Jedným z jeho veľkých úspechov bolo aj 10 miesto na seniorských Majstrovstvách SR, ktoré sa konali v roku 2018 v Prievidzi.

Samuela sa nám podarilo vyspovedať:

O našom občianskom združení sa dozvedel prostredníctvom SLOVAK TRAINING ACADEMY. Od detstva sníval o lietaní, nakoľko aj jeho
otec je pilotom, ktorý lieta ako pilot záchranárskeho vrtuľníka a je jeho veľkým vzorom.
Keďže najrýchlejšou cestou ako samostatne lietať je práve pilotovanie bezmotorového lietadla, už od 14 rokov začal práve týmto športom. Najskôr lietal v sprievode inštruktora, po zvládnutí všetkých potrebných skúšok lieta samostatne. Jeho rok sa člení na obdobie
lietania a obdobie prehlbovania svojich teoretických poznatkov. Za jeho úspechmi nieje len jeho šikovnosť ale dôležitú úlohu v dosahovaní vynikajúcich výsledkov zohráva aj pozemný tím, ktorý sa stará o bezchybný stav jeho lietadla.
Samuel nám pri svojej návšteve porozprával množstvo napínavých ale aj vtipných zážitkov, ktoré sú súčasťou tohto nádherného športu.
Budúcim pilotom a nadšencom lietania chce odkázať, aby k lietaniu pristupovali s pokorou, úctou a rešpektom.

Celý projekt sa koná pod záštitou MSM pre ľudí, o.z., ktoré celú akciu organizuje. Naše občianske združenie je dobrovoľné, nepolitické,
verejnoprospešné a má záujem nezištne pomáhať a rôznymi formami podporovať deti, mládež, rodiny, seniorov.