Vyhodnotenie žiadostí - 2.KVARTÁL

O podporu a finančnú pomoc nás požiadala aj Základná škola v Novákoch. Pani riaditeľka nám zaslala svoju žiadosť o sponzorské
darčeky, ktoré boli určené pre ocenených žiakov za výborné výsledky na konci školského roka. Koncoročná slávnostná akadémia, ktorá je dlhoročnou tradíciou tejto základnej školy, sa konala 25.6.2019 v Dome kultúry v Novákoch. Najšikovnejšie a najusilovnejšie z detí boli aj vďaka občianskemu združeniu MSM pre ľudí odmenené nielen dobrým slovom a pochvalou za úspechy ale i malým darčekom a rôznymi knižnými publikáciami a encyklopédiami. Veríme, že tieto drobnosti budú deťom motiváciou a povzbudením do ďalších školských rokov.

Poznáte niekoho komu chcete poďakovať? Koho chcete obdarovať pre výnimočný skutok? Poznáte niekoho kto si zaslúži byť obdarovaný? Poznáte niekoho kto si zaslúži úctu? Poznáte niekoho v núdzi? Ste členom dobrovoľného hasičské zboru? Ste členom neziskovej organizácií a zišla by sa vám pomoc? Napíšte nám.

Viac informácií o podávaní žiadostí nájdete na stránke: https://www.msm.sk/msm-pre-ludi/Veľmi si vážime všetkých, ktorí požiadali o pomoc občianske združenie MSM pre ľudí a ďakujeme za prejavenú dôveru, ktorú nám zaslaním žiadosti prejavili. Ďakujeme personálnym oddeleniam v jednotlivých spoločnostiach, ktoré poskytujú informácie svojim zamestnancom. Už teraz zhromažďujeme žiadosti za tretí kvartál 2019. Žiadosti môžete posielať do 30.9.2019.