Vyhodnotenie žiadostí - 1.KVARTÁL

Reálne príbehy neobyčajných ľudí. Príbehy, osudy, vzťahy – nie je nám to ľahostajné. MSM pre ľudí vzniklo 7.8.2017 a medzi hlavné ciele patrí ochrana a podpora zdravia; podpora a rozvoj telesnej kultúry, poskytovanie sociálnej pomoci, podpora vzdelávania, ochrana a tvorba životného prostredia, organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti. Občianske združenia prijíma žiadosti na naplnenie svojich cieľov a kvartálne ich vyhodnocuje. Za prvý kvartál 2019 MSM pre ľudí prijalo spolu 21 žiadostí o finančnú alebo materiálnu pomoc. Jednotlivé žiadosti boli prerokované a boli rozdelené podľa účelu využitia: poskytnutie sociálnej pomoci, ochrana a podpora zdravia, podpora a rozvoj telesnej kultúry, občianske združenia. Z predložených žiadosti sa napokon vybralo 8 projektov. Jedná sa o nasledujúce projekty:

Občianske združenia Slovak Freerun Family – skupina mladých ľudí venujúcich sa parkouru, ktorá každoročne organizuje medzinárodné stretnutie parkuristov s názvom Parkour Meeting Banská Bystrica. Tento rok sa bude konať už 9.ročník. 

TJ Lokomotíva, futbalový oddiel Trenčianska Teplá - finančné prostriedky alokovali na nákup rôznych športových pomôcok najmä futbalových lôpt, chráničov, brankárskych rukavíc a kopačiek. Časť sumy použili na podporu športového sviatku detí, ktorý sa uskutoční 15.6.2019 na futbalovom ihrisku TJ Trenčianska Teplá, kde očakávajú veľkú účasť detí a ich rodičov, nakoľko je na tento deň naplánoný futbalový turnaj športových nádejí (hráči TJ Trenčianska Teplá, AS Trenčín, OŠK Selec, TFK 1939 Záblatie, TJ Slovan Dolná Súča a TJ Štart Svinná), na ktorom sa zúčastní podľa odhadov viac ako 100-150 detí, ich rodičia a rodinní príslušníci z vyššie menovaných obcí.

Pán Porubský, ktorý v roku 2010 utrpel ťažký úraz hlavy a finančný dar použije na rehabilitáciu

Pani Homolová, ktorá finančnú pomoc použije na rehabilitáciu malého Ľuboška

Finančný príspevok sme poskytli aj našej zamestnankyni a rodine malej Sárky na zmiernenie sociálnej situácie.

Pani Okkelová, ktorá použije finančnú pomoc pri rehabilitácií dcérky Noemi.

Pani Pagáčová, ktorá sa stará o svojich dvoch zdravotne postihnutých synov, ktorí neustále potrebujú rehabilitovať, pravidelne navštevovať logopéda a špeciálneho pedagóga.


Veľmi si vážime všetkých, ktorí požiadali o pomoc občianske združenie MSM pre ľudí a ďakujeme za prejavenú dôveru, ktorú nám zaslaním žiadosti prejavili. Ďakujeme personálnym oddeleniam v jednotlivých spoločnostiach, ktoré poskytujú informácie svojim zamestnancom. V priebehu júla budeme vyhodnocovať prijaté žiadosti k druhému kvartálu 2019. Už teraz zhromažďujeme žiadosti za tretí kvartál 2019. Žiadosti môžete posielať do 30.9.2019. Poznáte niekoho komu chcete poďakovať? Koho chcete obdarovať pre výnimočný skutok? Poznáte niekoho kto si zaslúži byť obdarovaný? Poznáte niekoho kto si zaslúži úctu? Poznáte niekoho v núdzi? Ste členom dobrovoľného hasičské zboru? Ste členom neziskovej organizácií a zišla by sa vám pomoc?

Napíšte nám. Viac informácií o podávaní žiadostí nájdete na stránke: https://www.msm.sk/msm-pre-ludi/