PROJEKTOM „STROMČEK VIANOČNÝCH PRIANÍ“ SME SPLNILI 70 DETSKÝCH PRIANÍ

V roku 2018 sme už po druhý krát postavili vianočný stromček prianí do vestibulu našej spoločosti. Na základe podnetov zamestnancov sme naň zavesili 70 obálok s rôznymi prianiami. Každý kto chcel si mohol obálku zo stromčeka vziať a splniť detské prianie. S hrdosťou a veľkou vďakou môžeme povedať, že všetky priania boli splené.

 

Obdarovali sme Gabka, ktorého príchod na svet bol veľmi ťažký. Jeho každodenná snaha by mala byť motiváciou pre mnohých z nás.

Pomohli sme deťom zosnulej Majky. Sme radi, že sme im mohli opäť pomôcť v ich ťažkej situácií a potešiť chlapcov.

Darčekmi sme potešili aj 3 ročnú Sárku, ktorá žije v starom rodinnom dome s babkou a otcom. Sárka sa potešila novej zimnej bunde, oblečeniu, detskej kozmetike a rôznym hračkám.

Detské priania sme splnili aj deťom z Detského domova v Klobušiciach, pretože nie každý má to štastie vyrastať v rodinnom prostredí.

 

Do projektu „Stromček vianočných prianí“ sa zapojili zamestnanci MSM Martin, prevádzka Trenčín, s.r.o., MSM holding, s.r.o., ZVS holding, a.s., ZVS IMPEX, a.s..

Celý projekt sa konal pod záštitou MSM pre ľudí, o.z., ktoré celú zbierku zorganizovalo, pripravilo a darčeky odovzdalo. A činnosť združenia pokračuje. Naše občianske združenie je dobrovoľné, nepolitické, záujmové verejnoprospešné a má záujem nezištne pomáhať a rôznymi formami podporovať deti, mládež, rodiny, seniorov.

 

Činnosť nášho združenia MSM pre ľudí, o.z. môžete podporiť 2% daní. Ďakujeme