POMOC pre týrané ženy a ženy v núdzi

Dôležitou úlohou o.z. MSM pre ľudí, je aj pomáhať a zlepšovať životné podmienky ľuďom v núdzi. V spolupráci s organizáciou LUNA Trenčín, n.o. a Krízovým centrom ochrany a podpory obetí násilia v rodinách v Považskej Bystrici, sme sa rozhodli v rámci osláv MDŽ uskutočniť zbierku potravín a drogérie pre týrané ženy a ženy v núdzi. Potraviny (čaj, káva, múka, cukor, olej, konzervy, iné trvanlivé potraviny) alebo drogériu (sprchový gél, šampón, toaletný papier, čistiace prostriedky, zubná pasta, zubná kefka,…) mohli ľudia prinášať od 05.03.2019 do 11.03.2019 na naše personálne oddelenia. Zbierka bola ukončená dňa 13.marca. Následne sme darované potraviny a drogériu odovzdali riaditeľke ženského domova a zástupcom Krízového centra. Za všetky darované potraviny, drogériu a vašu pomoc nám veľmi pekne poďakovali.

Týmto vyslovujeme úprimnú vďaku všetkým zamestnancom, ktorí sa zapojili do zbierky a nie je im ľahostajný osud iných ľudí.