Podporujeme hendikepovaných umelcov

 
                      Logo
 
 

Podporujeme hendikepovaných umelcov

 

Naše občianske združenie MSM pre ľudí, o.z. podporilo otvorenie ​prvej stálej expozície umenia hendikepovaných umelcov Slovenskej republiky. Záštitu nad tohtoročnou výstavou Slovenskej agentúry na podporu zdravotne postihnutých občanov prevzal štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marian Majer.

Výstava bola inštalovaná v rámci cyklu „Národná prezentácia umenia handicapovaných umelcov SR 2021“. Jej návštevníci mali možnosť zoznámiť sa s umeleckými dielami hendikepovaných umelcov vytváraných rôznymi technikami vrátane maľby, drevorezby, portrétovej fotografie​,​ ako aj s keramikou spojenou s históriou modranskej keramickej dielne​,​ drotárskym umením, rezbou a vyšívanými krojmi. ​

Toto podujatie sme s radosťou podporili, keďže nám veľmi záleží na zachovaní slovenských kultúrnych hodnôt.

 

Veľmi si vážime všetkých, ktorí požiadali o pomoc občianske združenie MSM pre ľudí a ďakujeme za prejavenú dôveru. Ďakujeme personálnym oddeleniam v jednotlivých spoločnostiach, ktoré poskytujú informácie svojim zamestnancom.

A naša pomoc pokračuje.

Už teraz zhromažďujeme žiadosti za ďalší kvartál. Napíšte nám. Viac informácií o podávaní žiadostí nájdete na stránke:

  POMOHLI SME
                                              Logo

                           Copyright (C) 2021 MSM PRE LUDI, o.z.. All rights reserved.