NOTEBOOKY PRE Naše DETI - Výzva NA PREDKLADANIE žiadostí

Jedným z cieľov o.z. MSM pre ľudí je aj snaha o zlepšenie podmienok na výchovu a vzdelávanie našich detí. Preto sa občianske združenie v spolupráci so spoločnosťou MSM holding, s.r.o. rozhodlo prispieť ôsmymi funkčnými NOTEBOOKMI a pomôcť tak k zvyšovaniu kvality vzdelávania a lepšiemu využívaniu voľného času našich ratolestí. Ak si myslíte, že práve vaše dieťa by malo byť obdarované, prosím napíšte žiadosť s odôvodnením, prečo by sme mali vybrať práve Vás. Žiadosť by mala obsahovať Váš príbeh alebo využitie notebooku vašimi deťmi / vnúčencami a kontaktné údaje.