Pomohli sme

 • POMOC pre týrané ženy a ženy v núdzi

  Publikované 12. Marca 2019 09:55

  Dôležitou úlohou o.z. MSM pre ľudí, je aj pomáhať a zlepšovať životné podmienky ľuďom v núdzi. V spolupráci s organizáciou LUNA Trenčín, n.o. a Krízovým centrom ochrany a podpory obetí násilia v rodinách v Považskej Bystrici, sme sa rozhodli v rámci osláv MDŽ uskutočniť zbierku potravín a drogérie pre týrané ženy a ženy v núdzi. Potraviny (čaj, káva, múka, cukor, olej, konzervy, iné trvanlivé potraviny) alebo drogériu (sprchový gél, šampón, toaletný papier, čistiace prostriedky, zubná pasta, zubná kefka,…) mohli ľudia prinášať od 05.03.2019 do 11.03.2019 na naše personálne oddelenia. Zbierka bola ukončená dňa 13.marca. Následne sme darované potraviny a drogériu odovzdali riaditeľke ženského domova a zástupcom Krízového centra. Za všetky darované potraviny, drogériu a vašu pomoc nám veľmi pekne poďakovali. Týmto vyslovujeme úprimnú vďaku všetkým zamestnancom, ktorí sa zapojili do zbierky a nie je im ľahostajný osud iných ľudí.

  viac o novinke

 • PROJEKTOM „STROMČEK VIANOČNÝCH PRIANÍ“ SME SPLNILI 70 DETSKÝCH PRIANÍ

  Publikované 8. Januára 2019 09:55

  V roku 2018 sme už po druhý krát postavili vianočný stromček prianí do vestibulu našej spoločosti. Na základe podnetov zamestnancov sme naň zavesili 70 obálok s rôznymi prianiami. Každý kto chcel si mohol obálku zo stromčeka vziať a splniť detské prianie. S hrdosťou a veľkou vďakou môžeme povedať, že všetky priania boli splené.

  viac o novinke