• MSM GROUP s.r.o.

    122 mm raketa HE a 122 mm HE raketa s rozšíreným doletom boli vyvinuté pre 122 mm MLRS (systémy viacerých raketometov) BM-21 GRAD a RM - 71, ale môžu byť použité s akýmkoľvek ekvivalentným raketometom podobnej konštrukcie a charakteristík. Rakety HE sú určené na použitie proti pracovnej sile nepriateľa v otvorených a poľných úkrytoch, na vytváranie priechodov v mínových poliach a komunikačných linkách, proti nepriateľskému delostrelectvu a na ničenie obrneného materiálu.

    MSM GROUP
    msm@msm.sk