Bi-MODULÁRNE NÁPLNE (BMCS)

Bi-MODULÁRNE NÁPLNE sú ďalšou vývojovou fázou prachových náplní pre delenú muníciu. Jedná sa o prachové náplne 2. generácie. Kompletný bimodulárny systém (BMCS) predstavuje dve riešenia prachových náplní: prachová náplň - BC-E, ktorá slúži na pokrytie dostrelu pre zóny 1 a 2 a prachová náplň - TC-F, ktorá slúži na pokrytie dostrelu zóny 3 až 6. 

Bi-MODULÁRNE NÁPLNE majú výhodu oproti bežným prachovým náplniam v logistike, obsluhe a skladovaní.