155 mm cvičná munícia

155 mm ECv strelivo je možné použiť v ktoromkoľvek zo 155 mm zbraňových systémov s kalibrom 39, 45 alebo 52. Prázdny náboj 155 mm je určený na simuláciu zvuku výstrelu. Špeciálna zátka zaručuje úplné spálenie prachovej náplne počas požiaru. Munícia sa používa pri vojenských taktických cvičeniach, slávnostných salvách alebo v priestoroch, kde nemožno použiť strelivo s projektilom.