152 mm cvičná munícia

152 mm BLANK strelivo pre 152 mm SpGH-77 perfektne umožňuje trénovať činnosť nabíjania a streľby rovnako ako použitie živého streliva. Špeciálna zástrčka zaisťuje úplné spálenie hnacej náplne počas požiaru. Energia vytvorená pri streľbe je dostatočná na zabezpečenie automatického fungovania zbraňového systému aj v extrémnych podmienkach.Vzhľadom na minimálnu nebezpečnú oblasť (80 m) nie je pre výcvik potrebný žiadny dostrel a náklady na výcvik sú iba zlomkom nákladov potrebných na streľbu zo živej munície. Muníciu je možné použiť aj na slávnostné salvy. Pri streľbe s nábojmi 152 Blank musí byť 152 mm SpGH 77 vybavený špeciálnym obmedzovačom úsťovej brzdy.