ISO 1C X-RAY PRACOVISKO KONTAJNER

X-RAY MIESTNOSŤ je vložený do (štvrťroka) KONTAJNERA ISO 1C, ktorý je upravený na lekárske účely. Izba X-RAY je vybavená príslušenstvom na ochranu pred žiarením. Vybavenie kontajnera poskytuje personálu v kontajneri a okolo neho primeranú ochranu pred žiarením. Kontajner je vybavený elektrickými rozvodmi, rozvodmi vody, odtokom odpadovej vody, osvetlením, kúrením a klimatizáciou.

Zdravotnícke vybavenie interiéru umožňuje vyšetrenia pacientov (predoperačné a ďalšie vyšetrenia).