ISO 1C KONTAJNERY JEDNOTKY INTENZÍVNEJ STAROSTLIVOSTI

JEDNOTKA INTENZÍVNEJ STAROSTLIVOSTI je sada dvoch trojstenných kontajnerov ISO 1C, ktoré sú upravené na lekárske účely.Spojením týchto dvoch kontajnerov ISO 1C vznikla INTENZÍVNA STAROSTLIVOSŤ s podlahovou plochou 25,5 m2 a so 4 posteľami. Kontajner s tromi stenami je kontajner bez jednej bočnej steny, ktorý je počas prepravy nahradený odnímateľným sendvičovým panelom. Súčasťou kontajnerov je aj príslušenstvo na pripojenie oboch nádob. Kontajnery sú vybavené elektrickým vedením, rozvodom vody, odtokom odpadovej vody, osvetlením, kúrením a klimatizáciou.

Interiérové zdravotnícke vybavenie je určené na poskytovanie špecializovanej lekárskej starostlivosti a stáleho lekárskeho dozoru.