ISO 1C KONTAJNER ZUBNÝCH AMBULANCIÍ

STOMATOLÓGIA sa vloží do (štvrťroka) ISO 1C KONTAJNERA, ktorý bol upravený na lekárske účely. Kontajner je vybavený elektrickými rozvodmi, rozvodmi vody, odtokom odpadovej vody, osvetlením, kúrením a klimatizáciou.

Vnútorné lekárske vybavenie je určené na stomatologické vyšetrenie a ošetrenie pacienta.