ISO 1C KONTAJNER PRE UŠNÚ, NOSNÚ AND KRČNÚ AMBULANCIU

ISO 1C KONTAJNER PRE UŠNÚ, NOSNÚ AND KRČNÚ AMBULANCIU je vložený do (štvrťroka) KONTAJNERA ISO 1C, ktorý je upravený na lekárske účely. Ambulancia ORL je určená na výkon vyšetrenia pacienta s problémami s ušami, nosom a hrdlom. Kontajner je vybavený elektrickými rozvodmi, rozvodmi vody, odtokom odpadovej vody, osvetlením, kúrením a klimatizáciou.