ISO 1C KONTAJNER NA STERILIZÁCIU

STERILIZAČNÁ IZBA je umiestnená do (štvrtinového) KONTAJNERA ISO 1C, ktorý bol upravený na lekárske účely.Kontajner je vybavený elektrickými rozvodmi, rozvodmi vody, odtokom odpadovej vody, osvetlením, kúrením a klimatizáciou.

Zdravotnícke vybavenie interiéru umožňuje sterilizáciu nástrojov používaných na operačných sálach, predoperačných sálach, chirurgických a iných nemocničných pracoviskách.