ISO 1C KONTAJNER _LEKÁRŇA

LEKÁREŇ je umiestnená do (štvrťročného) KONTAJNERA ISO 1C, ktorý bol upravený na lekárske účely. Kontajner je vybavený elektrickými rozvodmi, rozvodmi vody, odtokom odpadovej vody, osvetlením, kúrením a klimatizáciou.

Interiérové lekárske vybavenie je určené na skladovanie a distribúciu liekov a zdravotníckeho materiálu na jednotlivé zdravotnícke pracoviská kontajnerovej poľnej nemocnice.