ISO 1C BIOCHEMICKÝ A HEMATOLOGICKÝ LABORATÓRNY KONTAJNER

BIOCHEMICKÁ A HEMATOLOGICKÁ LABORATÓRIA je umiestnená do (Štvrťročného) KONTAJNERA ISO 1C.Kontajner je vybavený elektrickými rozvodmi, rozvodmi vody, odtokom odpadovej vody, osvetlením, kúrením a klimatizáciou.

Zdravotnícke vybavenie interiéru umožňuje vykonávať biochemické a hematologické vyšetrenia (hematologické, koagulačné a imunologické vyšetrenia a vyšetrenia moču). Laboratórium je tiež krvná banka.