MOBILNÝ TRIEDIACI KONTAJNER

Riešenie pre rýchle nasadenie mobilného kontrolného bodu pre:

 • Clá a ochrana hraníc 
 • Kritická infraštruktúra 
 • Obrana 
 • Presadzovania práva 
 • Zabezpečenie udalostí

20 stopový kontajner integruje röntgenový skríning batožiny Rapiscan systém s pochôdznym detektorom kovov Metor

Optional equipment:

 • Klimatizácia 
 • Protišmyková podlaha 
 • CCTV kamery 
 • Vonkajšie osvetlenie 
 • Dieslový generátor 
 • Ďalšie doplnkové vybavenie podľa špecifikácie zákazníka