KONTAJNERY PRE hasičov

Kontajner na separáciu oleja: Kontajner a jeho zariadenie je určené na oddeľovanie ropných zložiek od vody, ich zhromažďovanie a čistenie vody tak, aby mohla byť vypúšťaná späť do životného prostredia bez rizika následnej kontaminácie.

Kontajner pre núdzové nasadenie:​​​​​​​
Mobilná jednotka určená na poskytovanie služieb zariadenia pre záchranné tímy a hasičov v oblastiach vzdialeného nasadenia a v zónach katastrof. Navrhnuté a vybavené tak, aby vyhovovali požiadavkám na prežitie 50 osôb po dobu 50 dní.

Kontajner sa skladá z nasledujúcich častí: ​​​​​​​

  • Hygienická časť s dvoma sprchami a chemickým WC 
  • Šatňa 
  • Kuchyňa 
  • Technický priestor s nádržami na vodu 
  • Skladovacia časť

Vrátane prívesu s generátorom energie 30 kVA a dvoch nafukovacích stanov s plochou 56 m2 / každý.