TMS – TECHNICKÝ KONTAJNER

Kľúčové vlastnosti:

  • Samostatný priestor pre štyroch operátorov a časť pre IT / rádiové zariadenia
  • Integrovaný 25m teleskopický stožiar pre anténne systémy
  • CCTV systém s 360 ° obvodom
  • Dve LDCs pre každého operátora